Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn:
  • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp tổng thể hàng đầu Việt Nam.
Sứ mệnh:
  • Đối với khách hàng: Cung cấp các giải pháp tối ưu, các dịch vụ giá trị, các sản phẩm chất lượng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng. Là người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trong quá trình tối ưu hóa, hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Hợp tác cùng xây dựng và phát triển một môi trường đầu tư hấp dẫn, lành mạnh và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn. Luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp và thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
  • Đối với xã hội: EVERTECH luôn hướng tới phát triển xanh, sạch và nhân văn bằng chiến lược mang tinh thần trách nhiệm cao hướng tới cộng đồng, luôn đặt lợi ích của xã hội trong một mối quan hệ hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.
Giá trị cốt lõi:
  • Một hệ thống chặt chẽ, khoa học và hiệu quả được tổ chức, vận hành và giám sát bởi một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết.
  • Ý tưởng sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn
  • Sức mạnh tập thể
  • Cởi mở - tin cậy - công bằng.

Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

088.604.6088

latex clothing uk
latex catsuit
latex dress
latex dresses