Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BÁN HÀNG.


Tuyển dụng Chuyên viên hành chính nhân sự

Địa chỉ làm việc : số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí cần tuyển: Chuyên viên hành chính nhân sự - Mã số DA01 Số lượng: 01 người (Nữ). Yêu cầu độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi


Tuyển dụng Kỹ sư giải pháp (Solution Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM . Địa chỉ làm việc : số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí cần tuyển: Kỹ sư giải pháp - Mã số SSE02 Số lượng: 02 người.


Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc (Director Assistant)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM. Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC. Số lượng: 01 người (Nữ/Nam). Yêu cầu độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi.


Tuyển dụng Trợ lý Kinh Doanh (Sale Administrator)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: TRỢ LÝ KINH DOANH- Mã số SA01 Số lượng: 03 người (Nữ).


Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sale Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: KỸ SƯ BÁN HÀNG - Mã số: SLE01. Số lượng: 03 người.


Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

088.604.6088