Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên hành chính nhân sự

Địa chỉ làm việc : số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí cần tuyển: Chuyên viên hành chính nhân sự - Mã số DA01 Số lượng: 01 người (Nữ). Yêu cầu độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi


Tuyển dụng Kỹ sư giải pháp (Solution Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM . Địa chỉ làm việc : số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí cần tuyển: Kỹ sư giải pháp - Mã số SSE02 Số lượng: 02 người.


Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc (Director Assistant)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM. Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC. Số lượng: 01 người (Nữ/Nam). Yêu cầu độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi.


Tuyển dụng Trợ lý Kinh Doanh (Sale Administrator)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: TRỢ LÝ KINH DOANH- Mã số SA01 Số lượng: 03 người (Nữ).


Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sale Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ EVERTECH VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  Vị trí cần tuyển: KỸ SƯ BÁN HÀNG - Mã số: SLE01. Số lượng: 03 người.


Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

088.604.6088