Kinh nghiệm dự án

Project of inspection and maintenance for SWAS system of Long Phu Thermal Power Plant 1

Project of inspection and maintenance for SWAS system of Long Phu Thermal Power Plant 1

Provide technical service for DCS of Thang Long TPP

Provide technical service for DCS of Thang Long TPP . Annual maintenance service for Yokogawa Distributed Control System (DCS) for the entire Vung Ang 1 Thermal Power Plant 2x300MW

Provide technical service for DCS of Vung Ang TPP

Provide technical service for DCS of Vung Ang TPP . Annual maintenance service for Yokogawa Distributed Control System (DCS) for the entire Vung Ang 1 Thermal Power Plant 2x600MW

Nâng cấp bộ điều khiển máy cấp than 196NT sang DT9 cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Cung cấp, lắp đặt thay thế bộ điều khiển cũ hiện tại cho máy cấp than 196NT thành bộ điều khiển DT9 cho 6 máy cấp tổ máy 2

Nâng cấp bộ điều khiển máy cấp than 196NT sang DT9 cho nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Nâng cấp bộ điều khiển máy cấp than 196NT cũ sang bộ điều khiển đời mới DISOCONT® Tersus feeder controller (DT-9)

Thay thế bộ điều khiển máy cấp than DT9 cho nhiệt điện Nghi Sơn 1

Dự án lắp đặt, thay thế bộ điều khiển máy cấp than cũ 196NT sang bộ điều khiển DT9 tại nhà máy nhiệt điện Nghi sơn

Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

088.604.6088