Kinh nghiệm dự án

Shenck DT-9 Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Lắp đặt bộ điều khiển DT-9 thay thế bộ điều khiển cũ 196NT cho máy cấp than nguyên HPG Stock tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, tổ máy số 1.

Hệ thống SWAS - NĐ Long Phú 1

Dự án kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì cho hê thống SWAS nhà máy Nhiệt Điện Long Phú 1

Phục hồi Quạt hút chân không NĐ Uông Bí

Tổ máy 300MW NĐ Uông Bí: Phục hồi, phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không A, B, C hệ thống thu hồi tro bay.

Phục hồi Quạt hút chân không - NĐ Uông Bí

Tổ máy 330MW nhà máy NĐ Uông Bí: Phục hồi, phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không A, B, C hệ thống thu hồi tro bay.

Phục hồi Bơm bùn NĐ Uông Bí

Phục hồi, phun phủ bảo vệ Bơm bùn của tổ máy 110MW, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

088.604.6088