Kinh nghiệm dự án

Dịch vụ kỹ thuật cho dự án SWAS - Nhiệt Điện Long Phú 1

Dự án kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì cho hê thống SWAS nhà máy Nhiệt Điện Long Phú 1

Phục hồi và phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không

Phục hồi và phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không A, B, C hệ thống thu hồi tro bay, tổ máy 300MW nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phục hồi và phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phục hồi và phun phủ bảo vệ tổ hợp quạt hút chân không A, B, C hệ thống thu hồi tro bay, tổ máy 330MW nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phục hồi và phun phủ bảo vệ bơm bùn tổ máy 110MW nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phục hồi và phun phủ bảo vệ bơm bùn tổ máy 110MW nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Đối tác - Khách hàng

Xem thêm: yokogawa-vn.com

0886046088